• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 14/03/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

                      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 t.j. ) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle  został wywieszony na okres od dnia 14.03.2019 r. do dnia 4.04.2019 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Sokoła 2 będący własnością Miasta Jasła przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na podstawie Uchwały Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r.

Lokalizacja