• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 10/06/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 10.06.2019 r. do 30.06.2019 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 8 – Centrum, obejmujący część - wynoszącą
10 m² - działki ewid. nr 469/1 do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony.

Lokalizacja