• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm. ) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle został wywieszony na okres od dnia 8.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 27 w budynku przy ul. Asnyka 10, będący własnością Miasta Jasła przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na podstawie Uchwały Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r.Lokalizacja