• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 29/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6845.44.2020

Jasło, dnia 2020-06-29

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta
w Jaśle w okresie
od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 19 lipca 2020 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle, przeznaczonej do oddania w najem, obejmujący część działki ewid. nr 1/39 obr. 18 – Gamrat.

Lokalizacja