• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WG.6840.26.2022

Jasło, dnia 23.11.2022 r.

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle oraz
na stronach internetowych
www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
um_jaslo.bip.gov.pl w okresie od dnia
23 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r.
włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 526/5 o powierzchni 0,0804 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 19 – Krajowice.

Burmistrz Miasta Jasła

(-)

Ryszard Pabian

Lokalizacja