• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6845.31.2024

Jasło, 2024-04-02

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie internetowej www.jaslo.pl, a także na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. w okresie od dnia 02.04.2024 r.
do 23.04.2024 r. włącznie z
ostał wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb
nr 08 – Centrum, obejmujący garaż nr 1 o pow. użytkowej 16,00 m² wraz z częścią działki ewid. nr 837/11, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony.

Lokalizacja