• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kluczbork, Woj. Opolskie
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 2 kwietnia 2024r. wykazy nieruchomości nr:

- GNP.6845.7.2024.JK – nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym: Kluczbork, działka nr 4 ark.m. 13 o pow. 0,3494ha,

- GNP.6845.13.2024.JK – nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym: Krasków, część działki nr 156/8 ark.m. 1 o pow. 0,3220ha.

Lokalizacja