• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kluczbork, Woj. Opolskie
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone został w dniu 2 grudnia 2021 r. wykazy nieruchomości nierolnych przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w drodze bezprzetargowej w roku 2022:

Nr GNP.6845.63.2021.KO – wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2022 roku,

Nr GNP.6850.10.2021.KO – wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. 77 4182785”.

Lokalizacja