• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kluczbork, Woj. Opolskie
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszony został w dniu 22 czerwca 2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Nr GNP.6845.86.2022.KO nieruchomość położona w Kluczborku przy ul.Bora Komorowskiego, dz.186/8, ark.m.11 o pow.0,0092 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. 77 4182785”.

Lokalizacja