• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zelów, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 23/07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

Burmistrza Zelowa

Na podstawie art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Zelowie Nr XXIII/271/2021 z dnia 9 marca 2021 roku i Nr XXVII/316/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie ul. Żeromskiego 23, od dnia 23 lipca 2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zelów.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 23 i 12

 tel. (44) 634-10-00 wew. 40 i 38.

Lokalizacja