• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Pilchowice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 24/09/2021 z dnia 24 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu przetargów

Wójt Gminy Pilchowice, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy   z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)
informuje,  że w dniu
24 września 2021 roku,  zostały ogłoszone:

I
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Działki nr 602/65 o pow. 883 m2, arkusz mapy 2 obręb Nieborowice

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu

dnia  27 października 2021 roku o godz. 1300

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Działek nr: 20, 1117/22, 1120/21 o łącznej pow. 5 709 m2,
arkusz mapy 9, obręb Pilchowice

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu

dnia  26 listopada 2021 roku o godz. 1100

Ogłoszenie o przetargach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zamieszczone na stronie internetowej:  bip.pilchowice.pl.
w zakładce „Zamieszkaj w Gminie Pilchowice – Sprzedaż działek”

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, tel. 32/ 332-71-67.

Lokalizacja