• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 08 listopada 2019 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 08 listopada 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r., wykazy niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym będące:

  1. załącznikiem do zarządzenia Nr 544/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 listopada 2019 roku – nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 238/3 o ogólnej pow. 0,30 ha, położona w obrębie Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  2. załącznikiem do zarządzenia Nr 545/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 listopada 2019 roku – nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 447/4 o ogólnej pow. 0,15 ha, położona w obrębie Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  3. załącznikiem do zarządzenia Nr 546/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 listopada 2019 roku – nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 743/2 o ogólnej pow. 0,22 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

  4. załącznikiem do zarządzenia Nr 547/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 listopada 2019 roku – nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 744 i niezabudowanej części działki nr 745/3 o łącznej pow. 0,2044 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectw.  

Lokalizacja