• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 23/09/2021 z dnia 23 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 22 września 2021 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 22 września 2021 r. do dnia 12 października 2021 r., wykazy niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym będące:

 1. załącznikiem do zarządzenia Nr 444/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 62/2, 125/1, 88/2, 111/1, 88/1, 104 oraz części działki nr 109 o łącznej pow. 18,17 ha, położona w obrębie 0008 Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 2. załącznikiem do zarządzenia Nr 445/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 4 i 736/1 o łącznej pow. 4,34 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 3. załącznikiem do zarządzenia Nr 446/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 23 oraz części działek nr 48/4 i 54 o łącznej pow. 6,52 ha, położona w obrębie 0012 Sokolica, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 4. załącznikiem do zarządzenia Nr 447/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 483 o ogólnej pow. 0,1459 ha, położona w obrębie 0016 Wolibórz, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 5. załącznikiem do zarządzenia Nr 448/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 111/5 o ogólnej pow. 0,73 ha, położona w obrębie 0004 Czerwieńczyce, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 6. załącznikiem do zarządzenia Nr 449/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 419 o ogólnej pow. 0,43 ha, położona w obrębie 0004 Czerwieńczyce, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 7. załącznikiem do zarządzenia Nr 450/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 530 i 532 o łącznej pow. 0,28 ha, położona w obrębie 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 8. załącznikiem do zarządzenia Nr 451/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 211/7 o pow. 0,4465 ha, położona w obrębie 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 9. załącznikiem do zarządzenia Nr 452/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 358/4 o ogólnej pow. 0,1283 ha, położona w obrębie 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 10. załącznikiem do zarządzenia Nr 453/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 859/2 o pow. 0,53 ha, położona w obrębie 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 11. załącznikiem do zarządzenia Nr 454/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 207 o ogólnej pow. 0,17 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 12. załącznikiem do zarządzenia Nr 455/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 465/3 o ogólnej pow. 0,45 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 13. załącznikiem do zarządzenia Nr 456/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 559 o ogólnej pow. 0,14 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 14. załącznikiem do zarządzenia Nr 457/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 166/1 i 175 o łącznej pow. 6,06 ha, położona w obrębie 0008 Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 15. załącznikiem do zarządzenia Nr 458/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 176 o ogólnej pow. 1,51 ha, położona w obrębie 0008 Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 16. załącznikiem do zarządzenia Nr 459/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 116/3 o ogólnej pow. 0,46 ha, położona w obrębie 0008 Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 17. załącznikiem do zarządzenia Nr 460/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 77/14 o ogólnej pow. 0,0629 ha, położona w obrębie 0015 Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 18. załącznikiem do zarządzenia Nr 461/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 111/36 oraz części działek nr 111/14 i 213 o łącznej pow. 5,2238 ha, położona w obrębie 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 19. załącznikiem do zarządzenia Nr 462/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 345/7 o pow. 1,6549 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 20. załącznikiem do zarządzenia Nr 463/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 45 o ogólnej pow. 0,22 ha, położona w obrębie 0012 Sokolica, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 21. załącznikiem do zarządzenia Nr 464/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 220/6 o pow. 0,70 ha, położona w obrębie 0014 Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 22. załącznikiem do zarządzenia Nr 465/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 147/12 o pow. 1,20 ha, położona w obrębie 0015 Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 23. załącznikiem do zarządzenia Nr 466/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 28/4, 28/9, 148/5 o łącznej pow. 0,7496 ha, położona w obrębie 0015 Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 24. załącznikiem do zarządzenia Nr 467/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 176/3 o ogólnej pow. 0,54 ha, położona w obrębie 0002 Bieganów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 25. załącznikiem do zarządzenia Nr 468/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 159/1 o ogólnej pow. 2,21 ha, położona w obrębie 0002 Bieganów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 26. załącznikiem do zarządzenia Nr 469/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 569 i części działki nr 1015/1 o łącznej pow. 0,14 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 27. załącznikiem do zarządzenia Nr 470/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 1015/2 i części działki nr 1015/1 o łącznej pow. 0,2302 ha, położona w obrębie 0007 Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 28. załącznikiem do zarządzenia Nr 471/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 488/4 o ogólnej pow. 0,1511 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

 29. załącznikiem do zarządzenia Nr 472/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2021 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 164/3 i 165/8 o łącznej pow. 0,51 ha, położona w obrębie 0013 Sokolec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

Lokalizacja