• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bożków, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 21 lipca 2021 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od 21 lipca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do  najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Bożków:

załącznik do zarządzenia Nr 233/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 162,00 m2, w tym w części o powierzchni 15,00 m2 zabudowana garażem blaszanym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 906/9, przeznaczona do wydzierżawienia w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod garażem blaszanym,

Jugów:

załącznik do zarządzenia Nr 234/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 263,00 m2, położona w granicach części działki nr 373/28, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Ludwikowice Kłodzkie:

załącznik do zarządzenia Nr 235/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 35,00 m2, zabudowana drewnianym pomieszczeniem gospodarczo - garażowym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 510/9, przeznaczona do najmu na cele związane z funkcją zabudowy - jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczo – garażowym,

załącznik do zarządzenia Nr 236/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 300,00 m2, położona w granicach części działki nr 31/3, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Przygórze:

załącznik do zarządzenia Nr 237/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 18,00 m2, położona w granicach części działki nr 143/60, w części o powierzchni 9,00 m2 zabudowana drewnianą wiatą (nakłady własne wnioskodawcy) oraz w części o powierzchni 9,00 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym – komórką, przeznaczona do najmu w części jako grunt pod wiatą oraz w części jako budynek gospodarczy – komórka wraz z niezbędnym gruntem.

Wolibórz:

załącznik do zarządzenia Nr 238/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 48,00 m2, położona w granicach działki nr 346, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 239/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 20,00 m2, zabudowana garażem blaszanym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 765/1, przeznaczona do najmu jako grunt na którym zlokalizowany jest garaż blaszany.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

Lokalizacja