• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 13 października 2021 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres od dnia 13 października 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r., będący załącznikiem do zarządzenia Nr 517/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 października 2021 roku:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 43/2 o pow. 0,1934 ha, położona w obrębie 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.

Lokalizacja