• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Wolibórz, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 06/11/2019 z dnia 06 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 06 listopada 2019 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od 06 listopada 2019 roku do 26 listopada 2019 roku wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Wolibórz - załącznik do zarządzenia Nr 530/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 listopada 2019 r.:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1050,00 m2, położona w granicach działki nr 601, wydzierżawiana na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz.

Lokalizacja