• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 02 grudnia 2021 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od 02 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do  najmu w trybie bezprzetargowym:

Bożków

załącznik do zarządzenia Nr 592/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 02 grudnia 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 35,00 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 21,00 m2, położona w granicach działki nr 411/7, przeznaczona do najmu na cele gospodarcze.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda https://gmina.nowaruda.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bożków.

Lokalizacja