• Wydanie nr 12/07/2020 z dnia 12 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 25/01/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja  o  wywieszeniu  wykazu  lokali   użytkowych

przeznaczonych  do  wynajmu  w drodze  ustnego  przetargu  nieograniczonego . 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,  na stronach internetowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl , stronie internetowej TBS Sp. zo.o. w Piotrkowie Trybunalskim : www.tbs-piotrkow.pl, na lokalach przeznaczonych  do najmu, zostały wywieszone i umieszczone na okres 21 dni – od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.  wykazy  lokali  użytkowych  przeznaczonych do najmu w trybie ustnego  przetargu  nieograniczonego :

1.  lokal użytkowy, usytuowany w  budynku  przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15 w  Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej :  27,43 m2 ,  z  ceną wywoławczą:

      6.912,36 zł  - jako suma  czynszu  netto  ustalona  dla  lokalu  za okres  12 miesięcy.

2.   lokal użytkowy, usytuowany w  budynku  przy ulicy  Wojska Polskiego 51  w  Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej :  56,26 m2 ,  z  ceną wywoławczą : 

     13.502,40 zł  - jako suma  czynszu  netto  ustalona  dla  lokalu  za okres  12 miesięcy.

3.  lokal użytkowy, usytuowany w  budynku  przy ulicy  Słowackiego 41   w  Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej :  14,69 m2 ,  z  ceną wywoławczą : 

     3.349,32 zł  - jako suma  czynszu  netto  ustalona  dla  lokalu  za okres  12 miesięcy.

Lokalizacja