• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „ Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w dniach 25.11.2022 r. – 15.12.2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w budynku nr 24 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 774/5;

  2. lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 24 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 447/7.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.”

Lokalizacja