• Wydanie nr 06/03/2021 z dnia 06 marca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 23/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 30/2021 z dnia
23.02.2021 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę następujące
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Otwock:
1.    położoną przy ul. Karczewskiej 14/16  w Otwocku, oznaczoną
jako część działki ew. 99/2 z obrębu 47,
2.       położoną przy ul. Przewoskiej  w Otwocku, oznaczoną jako część
działki ew. nr 12/1 z obrębu 48,
3.       położoną przy ul. Ługi  w Otwocku, oznaczoną jako część działki
ew. nr 45 z obrębu 28,
4.       położoną przy ul. Władysława Reymonta  w Otwocku, oznaczoną
jako działka ew. nr 8/4 oraz część działki ew. nr 7/6 z obrębu 51.
Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka,
budynek B, II piętro, tablica ogłoszeń lub na stronie internetowej
Urzędu Miasta Otwocka.

Lokalizacja