• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Budy-Grzybek, Jaktorów, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WN.6821.17.2023

OGŁOSZENIE

Na podst. art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

STAROSTA GRODZISKI

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie zgody w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej, jako działka ew. nr 261, położonej w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów w celu montażu przyłącza elektroenergetycznego.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Żyrardowska 48 bud. A, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej opisanej nieruchomości, postępowanie o wyrażenie zgody na ograniczenie korzystania z nieruchomości zostanie przeprowadzone bez udziału strony.

Ogłoszenie wywieszono: … maja 2023 r.

Ogłoszenie zdjęto: … lipca 2023r. 

Lokalizacja