• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Grodziski

Informuje, iż w dniach od 24.05.2023 r. do 15.06.2023 r.

w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz.

przy ul. Dalekiej 11A i ul. Żyrardowskiej 48 bud. A został wywieszony na tablicach ogłoszeń: wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu. Wykaz został także zamieszczony na stronie: www.bip.powiat.pl-przetarg i na nieruchomości.

Lokalizacja