• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Topolin, Stare Babice, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 24/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GM.RN.6821.1.66.2021.OW

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z dniem 14 października 2021r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem PSG Sp. z o.o. reprezentowanej przez „GAZ” Sp. z o.o. Daria Serafin, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81, obręb 0024 Topolin, gmina Stare Babice, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 0,5MPa, średnicy DN 63 PE i długości L=15,5m. Powierzchnia rzutu poziomego F=15,5m
2 oraz przyłącza gazu o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, średnicy DN 25 i długości L= 0,5m. Powierzchnia rzutu poziomego F=0,5m2. Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl) oraz do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Lokalizacja