• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 11-06-2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszony zostały na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

  • działka nr 136/5 o powierzchni 6.203 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno, objęta księgą wieczystą GD1W/00104603/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie;

  • działka nr 134/2 o powierzchni 12.521 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno, objęta księgą wieczystą GD1W/00090043/7 Sądu Rejonowego w Wejherowie;

  • działki nr 41/59 i 41/75 łącznego obszaru 1.674 m2, objęte księgą wieczystą nr GD1W/00049730/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Lokalizacja