• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bychowo, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 22-05-2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.gniewino.pl zamieszczony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej:

  • część działki nr 130 w obrębie Bychowo, objętej księgą wieczystą GD1W/00013799/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie, o łącznej powierzchni do 5,0 m2

Lokalizacja