• Wydanie nr 24/10/2020 z dnia 24 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rudziniec, Woj. Śląskie
Wydanie nr 16/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Rudziniec, działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu, na okres 21 dni, tj. od dnia 16.10.2020r. do dnia 06.11.2020r.:

- wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych

w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne.

Wykaz ten zamieszczono również na stronie internetowej gminy www.rudziniec.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lokalizacja