• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 18/09/2023 z dnia 18 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 WÓJT GMINY BORONÓW

Boronów, dnia 18.09.2023 r.

WÓJT GMINY BORONÓW

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boronowie, przy ul. Dolnej 2, na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, objętej Zarządzeniem Wójta Gminy Boronów Nr 170/2023 z dnia 18.09.2023 r.

- nieruchomość do wykorzystania rolniczego, oznaczona nr działki 631/134, 632/134, 637/134, 642/134, 643/134, 647/134, na karcie mapy 1, obręb Boronów, o łącznej powierzchni 2,8881 ha, księga wieczysta CZ1L/00045695/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, położona w Boronowie przy drodze wojewódzkiej nr 907 w kierunku miejscowości Koszęcin.

Szczegółowe informacje związane z powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów, II piętro, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem 34/ 35 39 100 wew.21.

Z up. Wójta

SEKRETARZ GMINY

/-/ mgr Szymon Żyłka

Lokalizacja