• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Rzepina z dnia 19.09.2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości z zasobu Gminy Rzepin:

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numer

działki

Rodzaj

użytków

klasa

Powierzchnia

(w ha)

Opis

nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (brutto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

GW1S/00016372/8

917/128

Bp

1,1314

Działka o powierzchni 180 m² przeznaczona jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin

2MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej


44,28 zł (w tym 8,28 zł VAT)

2.

GW1S/00028353/6

896

Bp

0,1856

Działka o powierzchni 152 m² przeznaczona jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


37,39 zł (w tym 6,99 zł VAT)

3.

GW1S/00022866/3

907/20

S-RIVb RV

0,7218

Działka o powierzchni 255 m² przeznaczona jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów

Rzepin

4MN - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej


62,73 zł (w tym 11,73 zł VAT)

4.

GW1S/00023482/4

213/74

Br-RIVa Br-IVb Br-RV

2,0036

Działka o powierzchni 63 m² przeznaczona jako grunt pod rekreację i wypoczynek

Kowalów

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


36,90 zł (w tym 6,90 zł VAT)

5.

GW1S/00023482/4

213/74

Br-RIVa Br-IVb Br-RV

2,0036

Działka o powierzchni 35 m² przeznaczona jako grunt pod rekreację i wypoczynek

Kowalów

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


36,90 zł (w tym 6,90 zł VAT)

6.

GW1S/00023482/4

213/74

Br-RIVa Br-IVb Br-RV

2,0036

Działka o powierzchni 33 m² przeznaczona jako grunt pod rekreację i wypoczynek

Kowalów

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


36,90 zł (w tym 6,90 zł VAT)

7.

GW1S/00016899/8

164/186

Bp

0,0349

Działka o powierzchni 349 m² przeznaczona jako grunt pod uprawę warzyw i kwiatów


Rzepin

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


85,85 zł (w tym 16,05 zł VAT)


Wysokość stawek czynszu dzierżawnego określana jest na podstawie zarządzenia nr RO.0050.12.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.01.2023 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin, oddanych w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 czerwca każdego roku. Czynsz może być aktualizowany corocznie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rzepina w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin na dany rok.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 19.09.2023r. na okres 21 dni, tj. do dnia 10.10.2023 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie (www.rzepin.bip.net.pl)

Sporządzono dnia 19.09.2023 r. Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu Gospodarki

Przestrzennej i Nieruchomościami

Lokalizacja