• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 13.10.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713) i art. 34 ust 1 pkt 3, art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, n/w lokal mieszkalny wraz z przynależnym gruntem, na rzecz jego najemcy, dysponującego umową najmu zawartą na czas nieoznaczony:

  1. Położenie nieruchomości: Rzepin, ul. Słubicka 69/7

  2. Numer działki: 258/1, 258/2 i 258/3

  3. Powierzchnia działki: 0,0011 ha (B), 0,0243 ha (B) i 0,2125 ha (B)

  4. Numer księgi wieczystej: GW1S/00025554/4

  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 42,10 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni i skrytki położony na poddaszu budynku wielorodzinnego nr 69 przy ul. Słubickiej wraz z udziałem wynoszącym 126/1000 w prawie własności działek o nr 258/1, 258/2 i 258/3 oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Do lokalu nr 7 przynależą: piwnica o pow. użytkowej 9,62 m2 oraz garaż o pow. użytkowej 17,98 m2.

  6. Cena lokalu wynosi – 82 230,00 zł,

w tym:

- wartość udziału 126/1000 w prawie własności działek 258/1, 258/2 i 258/3 – 17 060,00 zł.

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) upływa z dniem 25.11.2021 r.

  2. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 13.10.2021 r., na okres 21 dni tj. do dnia 02.11.2021 r., a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dzienniku otoprzetargi.pl.Lokalizacja