• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kargowa, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Kargowej, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie m. Kargowa, gm. Kargowa, oznaczonej nr 481/3 o pow. 400 m2, ogłoszony na dzień 26 lipca 2022 r. o godz. 9:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 w Kargowej. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00029550/5. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20.000,00 zł, a wadium 2.000,00 zł.

Powodem odwołania przetargu jest niewłaściwe określenie terminu przetargu.

Kargowa, dnia 22 czerwca 2022 r.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

Lokalizacja