• Wydanie nr 06/03/2021 z dnia 06 marca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 4 095.00 zł
Wydanie nr 23/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży praw z licencji do oprogramowania

Syndyk masy upadłości

IOS THERMEX sp. z o.o. w upadłości w Krakowie

sygnatura akt postępowania VIII GUp 153/20/S

zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie

na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości 4 praw z licencji do programów komputerowych Solid Works Premium 2014 oraz Solid Works Standard 2014.

Podstawą prawną sprzedaży praw z licencji do oprogramowania jest art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019, poz. 498 ze zmianami) i inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza wszystkich licencji wynosi 4.095,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto.

Termin składania pisemnych ofert na wszystkie licencje w pakiecie do syndyka upływa w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 1400 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Również w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 1415 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz wybór oferty.


Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży, wymogach oferty, szczegółowych warunkach konkursu oraz opinii biegłego określającej wartość praw z licencji, można uzyskać w godzinach 900 - 1500 telefonicznie pod numerem 12 623 54 21 lub osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, w ofercie umieszczonej na stronie www.krpu.pl oraz przede wszystkim pocztą elektroniczną e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Lokalizacja