• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Polanów, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

IGN.6821.21.2019.AZ Koszalin, dnia 07.11.2019r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Koszaliński, działając na podstawie art. 124b oraz art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11 w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Polanów gmina Polanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Szczecinku urządzona jest księga wieczysta KO1K/00014168/0, której stan prawny jest nieuregulowany, dla potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej 15 kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórce istniejącej linii napowietrznej 15 kV, na podstawie Decyzji nr 2/2019 Burmistrza Polanowa z dnia 18.06.2019r.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, proszone są o zgłoszenie tych praw w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, ( tel. 94 714 02 49 ).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości.


Lokalizacja