• Wydanie nr 28/01/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lipno, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO

REPREZENTUJĄCEGO SKARB PAŃSTWA


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ). Starosta Lipnowski rep. Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (www.bip.lipnowski.powiat.pl) Starostwa Powiatowego w Lipnie jest wywieszone ogłoszenie, na okres 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, dotyczące sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Hornówek gm. Kikół, przeznaczonej do dzierżawy. Więcej informacji na niniejszy temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, pokój nr 14 lub telefonicznie 54 287 - 20 - 39 wew. 53.

Lokalizacja