• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lipno, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 20/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO

REPREZENTUJĄCEGO SKARB PAŃSTWA


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Lipnowski informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (www.bip.lipnowski.powiat.pl) Starostwa Powiatowego w Lipnie jest wywieszone ogłoszenie, na okres 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, dotyczące sporządzenia wykazu nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do najmu. Więcej informacji na niniejszy temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, pokój nr 14 lub telefonicznie 54 30 66 153.

Lokalizacja