• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lipno, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 04/08/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU LIPNOWSKIEGO


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ). Zarząd Powiaty w Lipnie informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (www.bip.lipnowski.powiat.pl) Starostwa Powiatowego w Lipnie jest wywieszone ogłoszenie, na okres 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, dotyczące sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, przeznaczonej do zbycia. Więcej informacji na niniejszy temat można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, pokój nr 14 lub telefonicznie 54 30 66 153

Lokalizacja