• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły
Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 12.11.2019 r. – 02.12.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 27 przy ul. A. Mickiewicza w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 321/1;

  2. lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku nr 22 przy ul. J. Słowackiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 449;

  3. lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 4 przy ul. T. Kościuszki w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 494/9;

  4. lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku nr 21 przy ul. A. Mickiewicza w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działkach oznaczonych nr 319/13 i 319/20.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.

Lokalizacja