• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 23/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 24.02.2021 r. – 16.03.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 6 przy ul. Mazurskiej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 1406;

  2. lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 9 przy ul. Juliusza Słowackiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 373/13;

  3. lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 18 przy ul. Adama Mickiewicza w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 400/19.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.

Lokalizacja