• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 14/03/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka :

Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 14 marca 2019r. przeznaczył do oddania w

dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość  gruntową położoną

przy ul. Kaczeńców  w Otwocku oznaczoną jako  część działki

ewidencyjnej nr 79 w obrębie 260.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka,

bud  "B,II p. "tablica ogłoszeń.

Lokalizacja