• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 25/01/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGACH

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,  Al. 3 Maja 31 informuje, że w dniu 07 marca 2019 r. odbędzie się  ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego  na  terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy :

- ul. Dmowskiego 47 –  lokal  użytkowy  o  pow. 716,20 m2,

  cena wywoławcza : 137.510,40 zł, wadium :  6.875,52 zł,

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  07 marca  2019 r. O godz. 1000  w  siedzibie TBS Spółka z o.o.  w  Piotrkowie Trybunalskim,  Al. 3 Maja 31,  budynek ,, B " - pokój nr 26,

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie  do dnia                           

01 marca 2019 r. do godziny 1200 złożą pisemną ofertę uczestnictwa  w  przetargu  oraz  terminowo  wpłacą wadium. Wadium określone dla każdego lokalu użytkowego  odrębnie musi znajdować się na rachunku bankowym TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonym w : ESBANK Bank Spółdzielczy nr konta 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001 w terminie do dnia 01 marca 2019 r. ( włącznie )  przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od wpłaconej kwoty.

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych wywieszony został na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego , Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, TBS Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 w budynku ,, B" zamieszczony na  stronach internetowych  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl, stronie internetowej  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim :  www.tbs-piotrkow.pl na lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w siedzibie TBS Sp. z o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31, pokój nr 25  w budynku ,, B" lub telefonicznie pod nr 44/ 732-37-70  wew. 32.

 

Lokalizacja