• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gostchorze, Krosno Odrzańskie, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU

Starosta Krośnieński

Informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10B (III piętro) oraz na stronie internetowej www.bip.powiatkrosnienski.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gostchorze gmina Krosno Odrzańskie

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza (netto)

Wadium

termin wpłaty wadium

Data przetargu

Godzina przetargu


35/2

0,17 ha

ZG1K/00032612/8

28 500,00 zł

3 000,00 zł

15.11.2021 r.

18.11.2021 r.

1000

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piatów 10B sala nr 309 (III piętro). Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami – pokój 312 tel. 68 383 0222.  

Lokalizacja