• Wydanie nr 27/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność  Skarbu Państwa

Oznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Cena wywoławcza nieruchomości netto /zł/

Wysokość wadium /zł/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży
Właściciel

nieruchomości zabudowanej:


Skarb Państwa


Obręb ewidencyjny:

Wierciszewo


Jednostka ewidencyjna:

Sianów

Nr działki: dz. nr 283/4


Powierzchnia:


0,1500 ha


Księga wieczysta


nr KO1K/00088623/751 000,00 złDo ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
w wysokości 23 %Cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej
3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność
w formie aktu notarialnego.
6 000,00 zł


Nieruchomość niezabudowana położona jest za pierwszą linią zabudowy drogi biegnącej przez miejscowość Wierciszewo. Działka sąsiaduje z budynkiem sklepu i biblioteki publicznej. Dojazd do działki drogą utwardzoną, żużlową i wyłożoną płytami drogowymi. Przy drodze dojazdowej posadowiony jest transformator, do którego biegną linie energetyczne napowietrzne z trzech kierunków, przecinające działkę nr 283/4 obręb Wierciszewo. Na środku działki znajduje się studnia, będąca pozostałością szamba, w pobliżu transformatora również jest studnia lecz nie można jednoznacznie określić jej lokalizacji czy jest to działka nr 283/4 czy 289. Od północy działka graniczy
z ujęciem wody ze stacją wodociągową.
Działka w obowiązującym palnie zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XLIII/182/96r. z dnia 28 grudnia 1996r. stanowi teren oznaczony symbolem 65AMN/UI wg ustaleń planu: projektowany budynek mieszkalno-usługowy.


Sprzedaż nieruchomości nastąpi
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie Zarządzenia
nr 498/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Zarządzenia
nr 40/11Starosty Koszalińskiego
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierciszewo gmina Sianów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 04.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 28.07.2020r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na rachunek Starostwa Powiatowego
w Koszalinie
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr: 82 8566 0003 0110 9805 2000 0008, w tytule podając numer działki i nazwę obrębu.

Wadium podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie na okres 30 dni.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Koszalinie pok. nr 326 tel.94714-01-70

Lokalizacja