• Wydanie nr 12/07/2020 z dnia 12 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 138/2019 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2019r.


WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami) ogłasza się poniższy w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.Lp.


Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości


Opis nieruchomości i jej przeznaczenie


Cena

nieruchomości


Forma

sprzedaży


1.


działka nr 8/10

obręb 0014 miasta Drawsko Pomorskie


KW KO1D/00013619/3pow. działki

1,6824 ha

 

   

Działka niezabudowana położona przy ul. Starogrodzkiej.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.13 PU – projektowane tereny produkcyjno-usługowe.

 

 

560.000,00 zł

+ podatek VAT
Przetarg nieograniczony2.


działka nr 2/6

obręb 0014 miasta Drawsko Pomorskie


KW KO1D/00013617/9pow. działki

2,1713 ha


Działka niezabudowana, położona w kompleksie działek produkcyjno-usługowych przy ul. Starogrodzkiej.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada zapis 1.03 PU – projektowane tereny produkcyjno-usługowe.


880.000,00 zł

+ podatek VATPrzetarg nieograniczony3.


działka nr 2/3

obręb 0014 miasta Drawsko Pomorskie


KW KO1D/00013617/9pow. działki

0,6262 ha


Działka niezabudowana, położona w kompleksie działek produkcyjno-usługowych przy ul. Starogrodzkiej.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada zapis 1.03 PU – projektowane tereny produkcyjno-usługowe.


290.000,00 zł

+ podatek VATPrzetarg nieograniczony4.


działka nr 48/12

obręb Zbrojewo


KW KO1D/00023133/5pow. działki

0,1127 ha

 

   

Działka niezabudowana położona w miejscowości Cianowo.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny łąk i pastwisk.

 

2.300,00 złPrzetarg nieograniczony5.


działka nr 48/14

obręb Zbrojewo


KW KO1D/00023133/5


pow. działki

0,0594 ha


Działka niezabudowana położona w miejscowości Cianowo.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny rolne.


1.200,00 zł
Przetarg nieograniczony6.


działka nr 48/15

obręb Zbrojewo


KW KO1D/00023133/5


pow. działki

0,1300 ha


Działka niezabudowana położona w miejscowości Cianowo.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny rolne.


2.400,00 zł
Przetarg nieograniczony7.


działka nr 48/16

obręb Zbrojewo


KW KO1D/00023133/5


pow. działki

0,0107 ha


Działka niezabudowana położona w miejscowości Cianowo.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny rolne.


300,00 zł
Przetarg nieograniczony8.


Lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, w tym udział do 728/10000 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działce nr 26/1

obręb Przytoń


KW lokalowa KO1D/00027420/2

KW gruntowa KO1D/00026263/6pow. działki

0,4816 ha


pow. lokalu

24,20 m2


Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 19 położonym w miejscowości Przytoń.

Powierzchnia lokalu – 24,20 m2.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod użytki rolne z istniejącą zabudową zagrodową.


16.200,00 zł


Przetarg nieograniczonyOsoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Lokalizacja