• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Uszew, Gnojnik, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Pomieszczenia mieszczące się w budynku nr 570, zlokalizowanym na działce nr 909/4 o powierzchni 0,8448 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Uszew, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00088521/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku tj. pomieszczenia na parterze i I piętrze:

PARTER

nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

0.01

wiatrołap

5,05

0.02

wózkownia

8,86

0.03

hydrofornia

6,79

0.04

hol

17,49

0.05

szatnia

53,66

0.06

toaleta

5,74

0.07

pielęgniarka

14,19

0.08

dyrektor

23,91

0.09

wiatrołap

5,63

0.10

konserwator

19,06

0.11

pom. gosp.

5,62

0.12

komunikacja

52,91

0.13

jadalnia

55,01

0.14

oddział przedszkolny 1

66,66

0.15

toaleta

7,93

0.16

toaleta nps

4,50

0.17

oddział przedszkolny 2

66,66

0.18

toaleta

7,93

0.19

toaleta nps

4,50

0.20

oddział przedszkolny 3

66,41

0.21

toaleta

7,93

0.22

toaleta nps

4,50

0.25

pom. gosp.

3,01

0.28

szatnia

11,42

0.29

pom. socjalne

7,00

0.30

pom. intendentki

9,24

0.31

toaleta

3,85

3.32

chłodnia

3,16

0.33

obieralnia

3,59

0.34

magazyn

3,18

0.35

kuchnia

28,35

0.36

wydawalnia

4,16

0.37

zmywalnia

5,53

0.37a

przedsionek

2,45

0.38

magazyn

4,59

0.39

komunikacja

10,58

0.40

wyparzalnia jaj

3,12

0.41

magazyn jarzyn

4,37

0.42

wiatrołap

4,45

0.43

śmietnik

5,50

K.1

kl. schodowa

30,26

W.1

winda

2,72

I PIĘTRO

nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

1.01

komunikacja

49,23

1.02

toaleta

5,06

1.03

toaleta nps

5,11

1.04

biuro

12,37

1.05

pokój nauczycielski

31,02

1.06

logopeda

19,06

1.07

oddział przedszkolny 4

58,15

1.08

toaleta

7,93

1.09

toaleta nps

4,50

1.10

oddział przedszkolny 5

65,21

1.11

toaleta

7,93

1.12

toaleta nps

4,22

1.13

sala wielofunkcyjna

114,85

1.14

zaplecze Sali

10,85

K.1

kl. schodowa

32,29


o łącznej powierzchni 1089,34 m2 .

  • przeznaczenie lokalu: działalność statutowa

  • forma przekazania: umowa użyczenia z Centrum Kultury w Gnojniku

  • czas użyczenia do 10 lat

Biorący w użyczenie zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j).

Z up. WÓJTA

mgr inż. Janusz Filip

Zastępca Wójta Gminy

Gnojnik, 23.06.2022 r.

Lokalizacja