• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Uszew, Gnojnik, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Pomieszczenia mieszczące się w budynku nr 570 posadowionego na działce nr 909/4 o powierzchni 0,8448 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Uszew, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00088521/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku tj. pomieszczenia na parterze, I i II piętrze:

PARTER

nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

0.23

magazyn

12,92

0.24

toaleta

2,86

0.25

wiatrołap

7,46

0.26

rozdzielnia

2,82

K.2

kl. schodowa 2

13,27

W.2

winda

2,93

I PIĘTRO

nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

1.15

komunikacja

57,85

1.16

świetlica

90,15

1.17

pom. socjalne

4,44

1.18

czytelnia

85,41

1.19

magazyn

7,46

1.20

toaleta

3,10

1.21

pom. socjalne

6,62

1.22

toaleta

4,23

1.23

toaleta nps

5,96

1.24

pom. gosp.

2,77

K.2

kl. schodowa 2

27,34

II PIĘTRO

nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

2.01

magazyn

7,46

2.02

antresola biblioteka

24,88

2.03

antresola świetlica

29,21

2.04

magazyn

9,36

2.05

rozdzielnia

9,73

2.06

pom. techniczne

123,17

2.07

pom. techniczne

41,00

2.08

magazyn

14,79

K.1

kl. schodowa

21,80

K.2

kl. schodowa

22,33

o łącznej powierzchni 641,32 m2.

  • przeznaczenie lokalu: działalność statutowa

  • forma przekazania: umowa użyczenia z Centrum Kultury w Gnojniku

  • czas użyczenia do 10 lat

Biorący w użyczenie zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j).

Z up. WÓJTA

mgr inż. Janusz Filip

Zastępca Wójta Gminy

Gnojnik, 23.06.2022 r.

Lokalizacja