• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bujny, Wola Krzysztoporska, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD  POWIATU

 W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

 

            na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 549/2 o pow. 0,1000 ha, 549/3 o pow. 0,1000 ha, 549/4 o pow. 0,1000 ha, 549/5 o pow. 0,1000 ha, 549/6 o pow. 0,1000 ha, 549/7 o pow. 0,1000 ha, 549/8 o pow. 0,1000 ha, 550/3 o pow. 0,1000 ha, 550/4 o pow. 0,1000 ha, 550/5 o pow. 0,1000 ha, 550/6 o pow. 0,1000 ha, o łącznej powierzchni 1,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi KW Nr PT1P/00053182/1, przeznaczonej do wydzierżawienia.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Lokalizacja