• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Łany, Rudziniec, Woj. Śląskie
Wydanie nr 19/02/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Rudziniec, działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu, na okres 21 dni, tj. od dnia 19.02.2021r. do dnia 12.03.2021r.:

- wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Łanach, Pławniowicach, Rudnie, Taciszowie i Widowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne oraz pod ogródki.

Wykaz ten zamieszczono również na stronie internetowej gminy www.rudziniec.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lokalizacja