• Wydanie nr 14/08/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Łęczyca, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęczyca

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14

oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl

na okres 21 dni

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat

wykaz stanowi załącznik do

Zarządzenia Nr 210/2020

Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 maja 2020 r.

Lokalizacja