• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jęczewo, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

    Gniewino, dnia 2022-11-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy nieruchomości posiadającego umowę na czas nieokreślony:

lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 1 w miejscowości Jęczewo o pow. użytkowej 61,60 m2. Do przedmiotowego lokalu przyporządkowany jest udział 247/1.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udział 247/1.000 we współwłasności działki nr 115/11 w obrębie geodezyjnym Tadzino obszaru 992 m2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00045418/7.

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 1 w Jęczewie, o powierzchni użytkowej 61,60 m2 – położony jest na parterze budynku i obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój, komórkę i ganek. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia piwniczne o powierzchniach 5,25 m2 i 23,03 m2.

Działka nr 115/11 położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Wartość nieruchomości lokalowej wynosi 88.200,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu składają wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 23-11-2022 r. do dnia 13-12-2022 r.

Lokalizacja