• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Koźlice, Zgorzelec (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZGORZELEC
Położenie

nieruchomości


Oznaczenie

nieruchomości

wg KW

i katastru nieruchomości


Pow.

nieruch.

w ha


Opis

nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania


Termin

zagosp.

nieruch.


Cena

nieruchomości


Wysokość

opłat z tytułu

użytkowania

najmu,

dzierżawy


Terminy

wnoszenia

opłat


Zasady

aktualizacji.

opłat


Informacje
o przeznaczeniu do

sprzedaży,

oddania
w

użytkowanie

wieczyste,

najem, dzierżawę


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art.34 ust.1

pkt 1 i 2 ustawy

o gospodarce

nieruchomościami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Koźlice


dz. nr 354

KW JG1Z/00015293/9

oraz

udział 1/3 części

do działki nr 357

o pow. 0,0567 ha

KW JG1Z/00015293/9

wraz z udziałem

1/3 z 1/37 części

do działki nr 315/44

o pow. 0,8562ha

KW JG1Z/00056279/4
0,1275Nieruchomość

o kształcie regularnym,

nieuzbrojona

Nieruchomość jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice, zgodnie z rysunkiem oznaczona jest symbolami:

MN53 – Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej;

KDZ1 – Tereny dróg zbiorczych.


Dodatkowe informacje: nieprzekraczalna linia zabudowy-


99.000,00 zł

+

23%

podatku VAT-


-


-


sprzedaż nieruchomości w trybie ustnego przetargu nieograniczonego6 tygodni


Koźlice
dz. nr 355

KW JG1Z/00015293/9

oraz

udział 1/3 części

do działki nr 357

o pow. 0,0567 ha

KW JG1Z/00015293/9

wraz z udziałem

1/3 z 1/37 części

do działki nr 315/44

o pow. 0,8562ha

KW JG1Z/00056279/4
0,1200


Nieruchomość

o kształcie regularnym,

nieuzbrojona

Nieruchomość jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice, zgodnie z rysunkiem oznaczona jest symbolami:

MN53 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

KDZ1 – Tereny dróg zbiorczych.


Dodatkowe informacje: nieprzekraczalna linia zabudowy

-


99.000,00 zł

+

23%

podatku VAT


-

-

-


sprzedaż nieruchomości w trybie ustnego przetargu nieograniczonego6 tygodni


Koźlice

dz. nr 356

KW JG1Z/00015293/9

oraz

udział 1/3 części

do działki nr 357

o pow. 0,0567 ha

KW JG1Z/00015293/9

wraz z udziałem

1/3 z 1/37 części

do działki nr 315/44

o pow. 0,8562ha

KW JG1Z/00056279/40,1130


Nieruchomość

o kształcie regularnym,

nieuzbrojona

Nieruchomość jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice, zgodnie z rysunkiem oznaczona jest symbolami:

MN53 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

KDZ1 – Tereny dróg zbiorczych.


Dodatkowe informacje: nieprzekraczalna linia zabudowy


-


89.600,00 zł

+

23%

podatku VAT


-

-

-


sprzedaż nieruchomości w trybie ustnego przetargu nieograniczonego6 tygodni
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości upływa w dniu 16.09.2022 r.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, to jest od dnia 05.08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, na stronie internetowej: https://gmina.zgorzelec.pl, w BIP-ie: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/.

Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona została również w prasie lokalnej https://otoprzetargi.pl/


Wójt Gminy Zgorzelec

/-/

Piotr MachajLokalizacja