• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 24/09/2021 z dnia 24 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6840.4.51.2018.X

 1. GN.6840.4.100/127.2019.X Kołobrzeg, 23/09/2021

GN.6840.4.16/53/55/57/58/62/63/65/66/6768//69/70.2020.X

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców nr: 18/19 z 19.02.2019r., 3/20 z 22.01.2020r., 66/20 z 23.04.2020r. wywiesza się poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Lp.

Położenie nieru­chomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr KW

Powierzch­nia działki w ha

Opis nierucho­mości

Przeznaczenie

Terminy wnoszenia opłat

Forma zby­cia nieru­chomości

Cena w zł

Uwagi

Nr dz.

Nr obr

1

Lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. 1-go Maja 15/5


256/11

11

KO1L/00015922/2

0,0111

 1. Lokal mieszkalny o pow. 46,55 m2 wraz z udziałem do 2211/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5- Trzebiatowska” – MW16 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

250 226,0014 774,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

2

Lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. 1-go Maja 45/2


246

11

KO1L/00015414/8

0,0599

Lokal mieszkalny o pow. 53,43 m2 wraz z udziałem do 2503/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5- Trzebiatowska” – MW15 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

174 742,00


90 258,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

3

Lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 75/1


220/4

17

KO1L/00026242/1

0,0936

  1. Lokal mieszkalny o pow. 57,39 m2 oraz pomieszczenie przynależne o pow. 11,02m2 wraz z udziałem do 4822/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5- Trzebiatowska” – MW,U-12 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub tereny zabudowy usługowej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

230 774,00194 226,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

4

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 20/13


125/11

13

KO1L/00014501/8

0,0217

  1. Lokal mieszkalny o pow. 40,39 m2 wraz z udziałem 576/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-4 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

248 588,0013 412,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

5

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 26/12192/6

12

KO1L/00014389/6

0,0315

Lokal mieszkalny o pow. 57,24 m2 wraz z udziałem 526/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-4 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

322 222,00


17 778,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

6

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 32/8377

12

KO1L/00013074/8

0,0878

Lokal mieszkalny o pow. 38,23 m2 wraz z udziałem 146/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-4 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

Lokal własność
Grunt własność

245 245,00

13 755,00

Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej. O kupno ubiegają się najemcy lokalu

7

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy al. I Armii Wojska Polskiego 18/6


141/39

12

KO1L/00014026/4

0,0451

Lokal mieszkalny o pow. 44,8 m2 wraz z udziałem 344/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-1 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej)

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

278 353,00


16 647,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

8

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy al. I Armii Wojska Polskiego 22/13

141/37

12

KO1L/00014024/0

0,0639

  1. Lokal mieszkalny o pow. 49,41 m2 wraz z udziałem 381/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-1 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej)

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

Lokal

własność


Grunt własność

288 877,0026 123,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

9

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 16/6


158/20

12

KO1L/00016506/7

0,0247

Lokal mieszkalny o pow. 75,97 m2 wraz z udziałem 1139/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-1 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej)

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

Lokal

własność


Grunt własność

420 813,00


30 187,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

10

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 6A/2


163/1

13

KO1L/00013803/8

0,0273

Lokal mieszkalny o pow. 31,8 m2 wraz z udziałem 310/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW - 12 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz mieszkaniowo usługowej i oświatowej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

Lokal

własność


Grunt własność

205 407,00


6 593,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

11

Lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 9/3


160/8

13

KO1L/00015857/5

0,0250

  1. Lokal mieszkalny o pow. 86,63 m2 wraz z udziałem do 1434/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW - 12 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz mieszkaniowo usługowej i oświatowej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

524 073,0027 927,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

12

Lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. Pomorskiej 4/5

11

12

KO1L/00032954/0

0,2901

  1. Lokal mieszkalny o pow. 74,04 m2 oraz pom. przynależne o pow. 3,65m2 wraz z udziałem do 163/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C2 – Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej) i hotelowej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

421 516,00


39 484,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

13

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 57/8


424

13

KO1L/00014493/8

0,0355

  1. Lokal mieszkalny o pow. 44,7 m2 wraz z udziałem 369/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW - 5 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

281 870,0012 130,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

14

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 4/9


48/26

12

KO1L/00015477/7

0,0225

  1. Lokal mieszkalny o pow. 39,6 m2 wraz z udziałem 519/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW.C-4 – Tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

243 470,0012 530,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

15

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 37/7


37/3

11

KO1L/00014035/0

0,0303

  1. Lokal mieszkalny o pow. 54,2 m2 wraz z udziałem 987/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5- Trzebiatowska” – MW4 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

301 928,0031 072,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej.

O kupno ubiega się najemca lokalu.

16

Lokal mieszkalny położony w

Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 5/2


158

13

KO1L/00007997/9

0,1232

  1. Lokal mieszkalny o pow. 46,32 m2 oraz pomieszczenie przynależne o pow. 4,8m2 wraz z udziałem 110/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku


Brak mpzp miasta Koło-brzeg w studium teren oznaczony jest symbo-lem MW - 12 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz mieszkaniowo usługowej i oświatowej


Należność za lokal i grunt płat-na jedno-razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego


Lokal

własność


Grunt własność

314 443,0010 557,00


Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej. O kupno ubiegają się najemcy lokalu


Zgodnie z art. 77 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Termin wnoszenia opłat rocznych – przez cały okres użytkowania wieczystego do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 24.09.2021 roku do dnia 14.10.2021 roku

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się termin

złożenia wniosku do dnia 04.11.2021 roku

Z up. Prezydent Miasta

/ - /

Ewa Pełechata

Zastępca Prezydenta

Lokalizacja